Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εμπορικές Εφαρμογές

Η SoftOne προτείνει τους παρακάτω έτοιμους συνδυασμούς ενοτήτων για την εμπορική διαχείριση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας:

Soft1 100 για μικρές και νέες επιχειρήσεις, Soft1 300 για μεσαίες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και Soft1 ERP για μεγαλύτερες και καθιερωμένες επιχειρήσεις.

Εκτός από τους παραπάνω έτοιμους συνδυασμούς, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από τις διαθέσιμες ενότητες (modules) μόνο εκείνες που καλύπτουν τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε (MySoft1).


Soft1 100

Soft1 100 - Για μικρές επιχειρήσεις με μεγάλο όραμα

Soft1 300
Soft1 300 - Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μεσαίες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού